تبلیغات
مربی موفق - جــای خــالی پــرورشــی
مربی موفق
نوشته شده در تاریخ شنبه 25 خرداد 1392 توسط فخرالدین علیزاده

برخلاف تابلوی ادارات آ موزش و پرورش كه كلمه آموزش را برپرورش مقدم داشته اند ، موضوع پرورش همیشه در طول تاریخ بر تعلیم مقدم بوده است ، تعلیم بدون پرورش همانند جسم بی روح و شب بی ستاره است .

اگر دانش آموخته ای بدون پرورش موفق به كسب مدارج علمی شود علم او همانند سرطانی است كه باالقوه در وجود هر شخصی نهفته و هر لحظه امكان بروز و نابودی بدن شخص را دارد .

اگر در طول مسیر تاریخ افكار انسانهایی چون فرعون ،هیتلر ،صدام وامثال این انسان ها كه به تنهایی عامل كشتار میلیونها انسان  بی گناه می شوند به وجود می آید حاصل عدم پرورش صحیح این گونه افراد است .

اكر امروزه بدون شك جهان به دو قطب غنی و فقیر تقسیم گردیده است و درحالی كه انسان هایی از فرط خوشی و مستی در كشورهای عربی و اروپایی دست به كارهایی می زنند  كه انسان شرم دارد آنرا به زبان بیاورد، درمقابل در گوشه دیگر جهان  انسان هایی در هر ثانیه  بر اثر گرسنگی می میرند ،حاصل عدم پرورش صحیح همان انسان هاست .

اگر امروزه نظام استعمارگری  كه ما عقیده داریم پایان یافته است كه این وهم و جمله بی اساسی بیش نیست باعث شده است در قاره آفریقا  انسان هایی در جوار هزاران  تن طلا  بر اثر فقر و بد بختی و صدها بیماری  شبها گرسنه سر بر خاك می نهند  واین چیزی نیست جزحاصل عدم پرورش گردانندگان این گونه كشورها .

اگر امروزه رژیم صهیونیستی جان صدها انسان بی گناه را بی رحمانه  می گیرد  و غاصب بدون شك سرزمین وحی است ودر كنار این قضیه كشورهای به اصطلاح مسلمانی  وجود دارد  كه معتقد به مكتب پیامبر اكرم  و قرآنند  بی شك حاصل عدم پرورش صحیح مسئولان چنین كشور هایی است .

اگر امروزه سازمان ملل فقط نمود و جسم خارجی دارد و علنا تمامی كشور های جهان مطیع بلا فصل پنج كشوری هستند كه حق وتو دارند و دیگر كشورها به نوعی عروسك گردان و خیمه شب بازانی بیش نیستند بی شك این حادثه حاصل  عدم پرورش صحیح كسانی است كه بنای این سازمان مهم و بین المللی را بنا نهاده اند.

اگر امروزه كانال های ماهواره ای این غول ارتباطات عصر بشر محشون از صدها برنامه ای است كه پست ترین و شرم آورترین موضوعات  جنسی     و خشم و خشونت انسان ها را به نمایش می گذارند ناشی از عدم پرورش برنامه سازان این گونه مجموعه هاست .

اگر امروزه از حدود شش میلیارد جمعیت جهان تنها یك میلیارد آن به ظاهر مسلمانند و وعده حق كه فرموده است  دن اسلام دین جهانی است و بارها در قران ایها الا نسا ن را  ندا  داده است تحقق پیدا نكرده است ، بی شك حاصل عدم پرورش صحیح انسان هایی است كه عملشان  مانع از بروز فطرت پاك و خداجوی آنان را دارد.

و اگر امروزه پول تنها حلال مشكلات بشر شده است  و ارزش و بهای انسان با پول انان سنجیده می شود و از تقوای انان  كه بار ها در قران و احادیث ائمه از ان یاد می شود خبری نیست  ناشی از عدم پرورش  و تربیت صحیح چنین انسانهایی است.

اگر امروزه به قول استادان روان شناسی استرس و مشكلات روانی مشكل عمده انسان های امروزی است و باید فكری اساسی در مورد آن كرد ناشی از اجرا نشدن ایه الا بذكر الله تطمئن القلوب در روان و پرورش انسان هاست .

اگر امروزه مسئله طلاق آمار بسیار بالایی رادر  كشورمان ایران كه مدعی ام القری بودن خود در امر دین اسلام و و شیعه را دارد و مسئولان آن عقیده دارند كه باید اسلامشان  به عنوان الگو به سراسر جهان صادر شود  و ریشه خانواده ها در این كشور سست و بی بنیاد شده است  ناشی از عدم پرورش صحیح زوجهایی است كه روزی دانش آموز و امروز مردان دیروزاند .

اگر جوان امروزی هویت پاك خود را گم كرده است  و چراغ به دست  شبانه روز به دنبال ان هرگز آنرا پیدا نمی كند  و سرانجام با خود كشی به سراغ جواب نا پیداهای خود می رود ناشی از عدم پرورش مربیانی است كه مسیر نور را به خوبی به این جوانان رهنمون نشده اند .

اگر امروزه دیوار بی اعتمادی بلندترین واژه تاریخ است كه در قرن بیستم به وجود آمده است  و به قول شاعر كه می گفت چینه ها كوتاه است  امروز این جمله او را باید در موزه های فرهنگ و هنر جست  ناشی از عدم پرورش صیح آدم های این جامعه است.

اگر امروزه در كشور اسلامی ایران  كه پرچم آن آرم مقدس الله را به یدك می كشد  عده ای در صدد بر می آیند در وزارت آموزش و پرورش این كشور، كه پایه و بنیاد فرهنگی هر كشوری به آن بستگی دارد بحث معاونت پرورشی و موضوع ان به صورت ریشه ای حذف و منحل گردد ناشی از عدم پرو رش صحیح تصمیم گیرندگان و اهمیت این واژه مقدس است .

اگر امروز در كشورمان ایران رییس محترم قوه قضاییه همایشی را تحت عنوان بحران حقوقی تشكیل می دهد و در آن همایش اذعان می دارد كه سالانه حدود قریب به ده میلیون پرونده در ایران  كه سمبل كشوری اسلامی است تشكیل می شود  ناشی از عدم پرورش  انسان هایی است كه منطق بحث و گفتگو ندارندو اقدام به تشكیل چنین پرونده هایی می گردند.

هویت مربی پرورشی

مربی پرورشی شخصی است ، آراسته به مظاهر اخلاق اسلامی، نمونه انسان كامل كه مآموریت دارد مفاهیم و نماد های اخلاق اسلامی همانند صداقت و نجابت و حقیقت و صدها صفات دیگر، رابا روشی خاص و معلم گونه به دانش آموزان منتقل نماید ، او خود آراسته به صفات پاك اسلامی است و  بزرگترین  سلاح موفقیت او ،در عمل به حرف هایی است كه به دانش آموزان انتقال می دهد  او در مدرسه نگهبان و پرورش دهنده فطرت پاك دانش آموزی است كه جامعه صدها دام تزویر برای او پهن كرده است .

هر آنچه مربی پرورشی باید بداند

مربی پرورشی در درجه اول باید  یك ایدئولوژی مناسب و اسلامی برای خود انتخاب نماید باید به هر آنچه كه به دانش آموز می گوید یقین داشته باشد او باید جهت عینیت بخشیدن به افكار خود  از شالوده یقین نهایت استفاده را ببرد زیرا فقط در زمانی می تواند موفق باشد كه بتواند در افكار خود  كه قصد انتقال  آن به دانش آموزان را دارد  پالایش عمیق انجام دهد . عمل انسان ها زاییده افكار انهاست به قول شاعر  ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای ، پس  این  افكار  انسان هاست   كه  حكومت

می كند و نه خود انسانها ، افكار یك مربی پرورشی باید  منبعث از كلام وحی و برگرفته از كتاب منزل همان قران كریم و احادیث و روایات ائمه  باشد  او باید همواره از چهارده  نور  امامت و نبوت بهره فراوان ببرد  او باید همواره  در دنیای واقعی  و حال زندگی كند  و آگاه به مسایل روز جهان ،كشور       و منطقه باشد  و به قولی دیگر تهدید های دانش آموز فعلی را بشناسد          و خلاصه این كه او باید بداند مربی پرورشی واقعی همان پیامبران و امامان اند كه اكنون یكی از آنان  در پرده غیبت و بركت هستی است .اللهم عجل لولیك الفرج .

تعریف مربی پرورشی در مقطع ابتدایی

شخصی است كه افكار خود را در حد و مرز دانش آموزان ابتدایی پایین آورده و سعی می كند اهداف و مظاهر و شعائر پرورشی رادر قالب  اشعار   و جملات بسیار ساده و كودكانه و قابل فهم به انان بفهماند  به عبارت دیگر هم بازی خوب بچه هاست.

تعریف مربی پرورشی در مقطع راهنمایی

مربی در این مقطع نقش بسیار حساسی دارد  شخصی است كه با اداب        و افكار خاص و ویژه نوجوانان اگاه است  هم همراه بچه های اول راهنمایی و هم پله صعود و بلوغ دانش آموزان سوم راهنمایی است  روزی افكار بچه های اول راهنمایی را تذكر می دهد و روزی دیگر سرود بلوغ و بزرگی دانش آموز سوم راهنمایی را  برای آنان  می سراید  از یك طرف دستگیر بچه های اول راهنمایی  ودر طرف دیگر حیاط با نوجوانی مواجه است  كه ادعای بلوغ و جوانی و مردی می كند  در این مقطع مربی پرورشی همواره

 

بازیگر دو سكانس است  سكانسی كه بچه ها وجود دارند و سكانسی كه با نوجوانانی مواجه است كه ادعای بزرگی دارند واز نامیدن و یا لقب دادن كلمه  بچه به خود بیزارند .vpn setup guide

قالب وبلاگ

سخنان ماندگار

اوقات شرعی

فرم تماس

تماس با مدیر وبلاگ

فرم تماس

آمار سایت

جلوگیری از کپی کردن مطالب

ساعت فلش